EENVOUDIG KOSTEN BEHEERSEN

Overbodige kosten aanpakken bij afdrukken, scannen en faxen via een netwerk

Maak afspraak

Wat is kostenbeheersing?

Het gebruik van corrigerende maatregelen door middel van beheer en interpretatie van kosten-batenanalyse om de doelmatigheid en organisatie van een onderneming te verbeteren.


Hoe kosten verlagen?

Kostenbeheersing is niet alleen het beperken van uitgaves, maar ook het in kaart brengen van kostenposten en effectief omgaan met middelen. Door het slim om gaan met de verschillende middelen in een onderneming kunnen al snel kosten worden bespaard. Bijvoorbeeld door het gebruik van een efficiëntere machine. 


Moeten er minder afdrukken worden gemaakt?

Niet alleen het verminderen van ongewenste afdrukken is een mogelijkheid om kosten te verlagen. Ook het inzichtelijk maken van het aantal afdrukken per afdeling kan zorgen voor een bewustwording die resulteert in een verlaging van het aantal afdrukken. Ook een slimme verdeling van kleur en zwart-wit afdrukken naar de juiste machine kan een kostenverlaging realiseren.


CONTROLE KRIJGEN OVER KOSTEN

Situatie: De afdrukkosten per medewerker bedragen gemiddeld € 37 per maand of € 441 per jaar. Voor een bedrijf met 20 medewerkers betekent dit een totaalbedrag van € 8.820. De afdrukkosten bedragen 1-3% van de jaaromzet.

Oplossing: Met printmanagementsoftware kan 30% op afdrukkosten bespaard worden. In ons voorbeeld met 20 medewerkers is dit een besparing van € 2.654 jaarlijks.


Situatie: Bedrijven moeten de afdrukkosten bijhouden en beheren. Daarom is het noodzakelijk dat de totale kosten op gedetailleerde wijze kunnen worden opgesplitst.

Oplossing: De rapportagemogelijkheden in printmanagementsoftware geven bedrijven inzicht in ongewenste afdrukkosten. In gedetailleerde rapporten wordt duidelijk weergegeven wat, hoeveel en door wie en waar is afgedrukt.


Situatie: Soms willen instellingen de afdrukkosten registreren of doorbelasten aan studenten of bepaalde afdelingen. Dit als onderdeel van hun kostenmanagement en bezuinigingsstrategie.

Oplossing: Printmanagementoplossingen registreren de printvolumes en genereren gedetailleerde rapporten die duidelijk weergeven wat, hoeveel en door wie en waar is afgedrukt. Het is ook mogelijk om kosten aan bepaalde afdelingen toe te wijzen.


Geïnteresseerd in één van de bovenstaande oplossingen? Kijken wat mogelijk is voor uw bedrijf?

 Maak een afspraak met een van onze accountmanagers om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.

Maak afspraak

Mogelijke software oplossingen: